Skip to content

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa NOWY DOM sp. z o.o.

Społeczna Inicjatywa
Mieszkaniowa
NOWY DOM sp. z o.o.

Cele i beneficjenci Spółki

Cele:

 • AKTYWACJA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
 • WZROST ZASOBU MIESZKANIOWEGO
 • ZASPOKOJENIE LOKALNYCH POTRZEB MIESZKANIOWYCH
 • ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMIN

Beneficjenci:

 • RODZINY O UMIARKOWANYCH DOCHODACH
 • OSOBY NIE POSIADAJĄCE ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ
 • LOKALNY RYNEK PRACY
 • LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ
 • SAMORZĄD
 • ŚRODOWISKO

Cele i beneficjenci Spółki

cele-tablet-pionowy

Cele:

 • AKTYWACJA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
 • WZROST ZASOBU MIESZKANIOWEGO
 • ZASPOKOJENIE LOKALNYCH POTRZEB MIESZKANIOWYCH
 • ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMIN

Beneficjenci:

 • RODZINY O UMIARKOWANYCH DOCHODACH
 • OSOBY NIE POSIADAJĄCE ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ
 • LOKALNY RYNEK PRACY
 • LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ
 • SAMORZĄD
 • ŚRODOWISKO

Spółka

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa NOWY DOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wąbrzeźnie powołana została w grudniu 2021 r. z inicjatywy władz 9 samorządów: Gminy Ryńsk, Gminy Miasto Wąbrzeźno, Gminy Dębowa Łąka, Gminy Książki, Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, Gminy Golub-Dobrzyń, Gminy Płużnica, Gminy Lisewo i Gminy Radomin. 

Głównym zadaniem Spółki jest zapoczątkowanie nowych form budownictwa społecznego oraz zainicjowanie długofalowych działań, mających na celu zwiększenie zasobu mieszkaniowego w segmencie budownictwa wielorodzinnego. Inwestycje realizowane będą w formule społecznego sektora czynszowego i z wykorzystaniem środków wchodzących w skład pakietu mieszkaniowego Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Założenia programu Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa stwarzają lokatorom możliwość skorzystania ze stabilnego najmu mieszkania z opcją jego zakupu na własność i bez konieczności zaciągania samodzielnego kredytu. Oferta SIM Nowy Dom jest skierowana do osób o umiarkowanych dochodach, nieposiadających tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości i których sytuacja finansowa umożliwia ponoszenie bieżących kosztów utrzymania mieszkania. O kryteriach przydziału mieszkań wybudowanych przez Spółkę decydować będą właściwe dla lokalizacji inwestycji samorządy.
 
Spółka będzie także odpowiedzialna za zarządzanie wybudowanymi budynkami oraz wsparcie i obsługę lokatorów przy wykorzystaniu programów dopłat do czynszów.
Założyciele spółki SIM Nowy Dom

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa NOWY DOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wąbrzeźnie powołana została w grudniu 2021 r. z inicjatywy władz 9 samorządów: Gminy Ryńsk, Gminy Miasto Wąbrzeźno, Gminy Dębowa Łąka, Gminy Książki, Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, Gminy Golub-Dobrzyń, Gminy Płużnica, Gminy Lisewo i Gminy Radomin. 

Głównym zadaniem Spółki jest zapoczątkowanie nowych form budownictwa społecznego oraz zainicjowanie długofalowych działań, mających na celu zwiększenie zasobu mieszkaniowego w segmencie budownictwa wielorodzinnego. Inwestycje realizowane będą w formule społecznego sektora czynszowego i z wykorzystaniem środków wchodzących w skład pakietu mieszkaniowego Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Założenia programu Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa stwarzają lokatorom możliwość skorzystania ze stabilnego najmu mieszkania z opcją jego zakupu na własność i bez konieczności zaciągania samodzielnego kredytu. Oferta SIM Nowy Dom jest skierowana do osób o umiarkowanych dochodach, nieposiadających tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości i których sytuacja finansowa umożliwia ponoszenie bieżących kosztów utrzymania mieszkania. O kryteriach przydziału mieszkań wybudowanych przez Spółkę decydować będą właściwe dla lokalizacji inwestycji samorządy.
 
Spółka będzie także odpowiedzialna za zarządzanie wybudowanymi budynkami oraz wsparcie i obsługę lokatorów przy wykorzystaniu programów dopłat do czynszów.
Założyciele spółki SIM Nowy Dom

Aktualności

Ogłoszenia

Kontakt

logo-new2

SIM

NOWY DOM sp z o.o.

Siedziba

 ul. Grudziądzka 9,
87-200 Wąbrzeźno

Sekretariat:
sekretariat@simnowydom.pl

Inspektor Danych Osobowych: iod@simnowydom.pl

Chętnie odpowiemy na twoje pytania