Skip to content

Spółka

2 grudnia 2021 roku w Wąbrzeźnie dziewięć lokalnych samorządów przystąpiło do podpisania Umowy Spółki, tworząc tym samym Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Nowy Dom sp. z o.o.. Misją organizacji jest tworzenie warunków zapewniających rozwój lokalnego sektora budownictwa mieszkaniowego i możliwości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa.

Udziałowcami spółki są wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego: Miasto Wąbrzeźno, Gmina Ryńsk, Miasto Golub-Dobrzyń, Gmina Golub-Dobrzyń, Gmina Książki, Gmina Płużnica, Gmina Dębowa Łąka, Gmina Lisewo oraz Gmina Radomin.

Głównym zadaniem spółki SIM Nowy Dom będzie budowa mieszkań na wynajem w formule społecznego sektora czynszowego tj. z umiarkowanymi stawkami czynszu. Założenia programu Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa stwarzają lokatorom możliwość skorzystania ze stabilnego najmu mieszkania z opcją jego zakupu na własność i bez konieczności zaciągania kredytu. Inwestycje będą realizowane na terenie każdej z 9 gmin i są skierowane do osób o umiarkowanych dochodach, nieposiadających tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości, a których sytuacja finansowa umożliwia ponoszenie bieżących kosztów utrzymania mieszkania.

Spółka będzie także odpowiedzialna za zarządzanie wybudowanymi budynkami oraz wsparcie i obsługę lokatorów przy wykorzystaniu programów dopłat do czynszów.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.160.000,00 zł

Wspólnicy:

  1. Gmina Miasto Wąbrzeźno (300 udziałów o wartości nominalnej 10.000,00 zł za każdy udział)
  2. Gmina Ryńsk (300 udziałów o wartości nominalnej 10.000,00 zł za każdy udział)
  3. Gmina Płużnica (300 udziałów o wartości nominalnej 10.000,00 zł za każdy udział)
  4. Gmina Książki (616 udziałów o wartości nominalnej 10.000,00 zł za każdy udział)
  5. Gmina Dębowa Łąka (300 udziałów o wartości nominalnej 10.000,00 zł za każdy udział)
  6. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń (300 udziałów o wartości nominalnej 10.000,00 zł za każdy udział)
  7. Gmina Golub-Dobrzyń (300 udziałów o wartości nominalnej 10.000,00 zł za każdy udział)
  8. Gmina Lisewo (300 udziałów o wartości nominalnej 10.000,00 zł za każdy udział)
  9. Gmina Radomin (300 udziałów o wartości nominalnej 10.000,00 zł za każdy udział)

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Marek Kondraciewicz
Sekretarz Krzysztof Zalewski
Członek Krzysztof Pieczka

Zarząd

Prezes Zarządu Rafał Jasiński

Prokurent

Prokurent Zbigniew Ceglarski

Struktura organizacyjna spółki SIM Nowy Dom sp. z o.o.

Struktura organizacyjna spółki SIM Nowy Dom sp. z o.o.