Dobry rok 2023

20 czerwca Rada Nadzorcza oraz Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników naszej Spółki zatwierdziły sprawozdania finansowe oraz z działalności Zarządu SIM w 2023 roku.
Miniony rok Spółka zakończyła z dodatnim wynikiem finansowym.
Właściciele Spółki pozytywnie ocenili działalność Zarządu i osiągnięte wyniki w roku 2023, gdzie równocześnie były prowadzone cztery budowy (Książki, Wąbrzeźno, Myśliwiec, Sokoligóra), a przy pięciu inwestycjach rozpoczęto przygotowania.