Zapytanie ofertowe sprzątanie pomieszczeń wspólnych budynku mieszkalnego

SIM Nowy Dom informuje, iż dnia 05 czerwca 2024 roku rozpoczyna postępowanie ofertowe w zakresie wykonywania usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń oraz części wspólnych budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, a także terenów zielonych, chodników i wiaty śmietnikowej wokół budynku wielorodzinnego, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 595/6 przy ul. Osiedlowej w miejscowości Książki.