Teren budowy w Sokoligórze

Sokoligóra gmina Golub-Dobrzyń kończymy ostatnie piętro. W maju zamknięcie budynku i wraz z początkiem prawdziwej wiosny wykonawca przystępuje do robót wewnątrz budynku.