Zapytanie ofertowe nadzór inwestorski

SIM Nowy Dom informuje, iż dnia 16 lutego 2024 roku rozpoczyna postępowanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy, wielobranżowego świadczenia usług nadzoru inwestorskiego nad budową  budynku mieszkalnego wielorodzinnego i wiaty wraz z instalacjami wew., infrastrukturą  techniczną oraz zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 4 w Golubiu-Dobrzyniu