Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy

Dnia 19 stycznia 2024 roku SIM Nowy Dom ogłosił postępowanie na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn. “Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego i wiaty wraz z instalacjami wew., infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 4 w Golubiu Dobrzyniu”. Zamówienie zostało opublikowane na stronie e-Zamówienia. Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 12 luty 2024 roku.