Rocznicowe Zgromadzenie Wspólników

19 grudnia 2023 roku w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. Zebranie miało charakter roboczy, ale również okolicznościowy. Właśnie w grudniu obchodzimy drugą rocznicę powołania spółki SIM Nowy Dom.

Z satysfakcją przyjęliśmy pozytywną ocenę naszej działalności w minionym roku dokonaną przez Wspólników.

W roboczej części NWZ Wspólnicy zostali zapoznani z projektem planu inwestycyjnego na 2024 r.