Zapytanie ofertowe nadzór inwestorski

SIM Nowy Dom informuje, iż dnia 5 grudnia 2023 roku rozpoczyna postępowanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy, wielobranżowego świadczenia usług nadzoru inwestorskiego nad budową  budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługą na parterze przy ul. ks. gen. W. Kiedrowskiego w Wąbrzeźnie.