Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy

Dnia 09 października 2023 roku SIM Nowy Dom ogłosił postępowanie na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn. “Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługą w parterze przy ul. ks. gen. W. Kiedrowskiego w Wąbrzeźnie wraz z infrastrukturą techniczną”. Zamówienie zostało opublikowane na stronie e-Zamówienia. Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 3 listopada 2023 roku.