Zapytanie ofertowe nadzór inwestorski

SIM Nowy Dom informuje, iż dnia 3 października 2023 roku rozpoczyna postępowanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy, wielobranżowego świadczenia usług nadzoru inwestorskiego nad budową  budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną oraz uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu na działce ewidencyjnej 271/11 w miejscowości Myśliwiec gm. Ryńsk.