Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy

Dnia 05 września 2023 roku SIM Nowy Dom ogłosił postępowanie na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn. “Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wew. , infrastrukturą techniczną oraz uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu na działce nr 271/11 w m. Myśliwiec gm. Ryńsk”. Zamówienie zostało opublikowane na stronie e-Zamówienia. Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 25 września 2023 roku.