Zapytanie ofertowe nadzór inwestorski

SIM Nowy Dom informuje, iż dnia 27 czerwca 2023 roku rozpoczyna postępowanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy, świadczącego wielobranżowe usługi nadzoru inwestorskiego nad budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach 273/2, 114/1 w miejscowości Sokoligóra, gmina Golub – Dobrzyń.