Zatwierdzenie Koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla inwestycji w Gminie Radomin

W dniu 15 czerwca br. w Urzędzie Gminy Radomin przyjęto i zatwierdzono do realizacji Koncepcję archtektoniczno-urbanistyczną budowy budynku wielorodzinnego w miejscowości Radomin. Trwają prace nad dokumentacją budowlaną i wykonawczą. Projektowana inwestycja jest realizowana przez SIM Nowy Dom, której Gmina Radomin jest udziałowcem.