Ogłoszenie postępowania na wyłonienie projektanta

Dnia 23 maja 2023 roku SIM Nowy Dom ogłosił postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego w Golubiu-Dobrzyniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zamówienie zostało opublikowane na stronie e-Zamówienia. Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 31 maja 2023 roku.