Spotkanie z mieszkańcami w Gminie Książki

18 maja 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach odbyło się spotkanie na temat budynku mieszkalnego, który powstaje w Książkach.

Na zaproszenie Wójta oraz Prezesa SIM Nowy Dom – inwestora, do GOK-u przybyli przyszli mieszkańcy nowo budowanego bloku, jak i zainteresowani pozyskaniem tu mieszkania.

Zebrani uzyskali wyczerpujące informacje na temat samego budynku, poszczególnych lokali mieszkalnych, czynszu, ewentualnej partycypacji finansowej w kosztach budowy i możliwości dojścia do własności lokalu.

Wiele miejsca w dyskusji poświęcono możliwości uzyskania dopłat do czynszu zarówno za specjalnego programu pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych, jak i dodatku mieszkaniowego.

Osoby zainteresowane pozyskaniem mieszkania mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu Gminy w Książkach lub SIM Nowy Dom w Wąbrzeźnie (osobiście ul. Grudziądzka 9, tel.: 790-205-732, mail: sekretariat@simnowydom.pl).