Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy

Dnia 29 maja 2023 roku SIM Nowy Dom ogłosił postępowanie na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu na działkach ew. nr 114/1, 273/2 w m. Sokoligóra gm. Golub-Dobrzyń. Zamówienie zostało opublikowane na stronie e-Zamówienia. Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 28 kwietnia 2023 roku