Ogłoszenie postępowania na wyłonienie projektanta

Dnia 08 marca 2023 roku SIM Nowy Dom ogłosił postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. ks. gen. W. Kiedrowskiego w Wąbrzeźnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zamówienie zostało opublikowane na stronie e-Zamówienia. Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 23 marca 2023 roku.