Zapytanie ofertowe nadzór inwestorski

SIM Nowy Dom informuje, iż dnia 28 grudnia 2022 roku rozpoczyna postępowanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy, świadczącego wielobranżowe usługi nadzoru inwestorskiego nad budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Książkach.