Wybór wykonawcy

Dnia 21 grudnia  2022 roku SIM Nowy Dom, po przeprowadzeniu postępowania, wyłoniło przedsiębiorstwo FIRMA BUDOWLANA „DOLMAR” JASIŃSKI GRZEGORZ Ul. Goździkowa 10, Ruziec, 87-400 Golub Dobrzyń  na wykonawcę inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 595/6 przy ul. Osiedlowej w Książkach.