Rocznicowe Zgromadzenie Wspólników

8 grudnia 2022 roku w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. Zebranie miało charakter roboczy, ale również okolicznościowy. Właśnie w grudniu obchodzimy pierwszą rocznicę powołania spółki SIM Nowy Dom.

Z satysfakcją przyjęliśmy pozytywną ocenę naszej działalności w minionym roku dokonaną przez Wspólników.

W roboczej części NWZ Wspólnicy przyjęli uchwały w sprawie zmian zapisów w umowie spółki na skutek nowelizacji (ustawa z dnia 7 lipca 2022r.) ustawy w zakresie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Zmiany polegają na dostosowaniu umowy do aktualnie obowiązujących przepisów.