Zatwierdzenie Koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla inwestycji w Gminie Golub-Dobrzyń

W dniu 15 lipca br. w siedzibie SIM Nowy Dom sp. z o.o. przyjęto i zatwierdzono do realizacji Koncepcję archtektoniczno-urbanistyczną budowy dwóch budynków wielorodzinnych w miejscowości Sokoligóra. Prace nad dokumentacją budowlaną i wykonawczą będą trwały do końca sierpnia.  Projektowana inwestycja jest realizowana przez SIM Nowy Dom, której Gmina Golub-Dobrzyń jest udziałowcem.