Przedłużenie terminu

Informujemy, iż zgodnie z prośbą przedsiębiorców uczestniczących w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy budynku wielorodzinnego w Książkach termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 31.05.2022 r.