Ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy

Dnia 29 kwietnia 2022 roku SIM Nowy Dom ogłosił postępowanie na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 595/6 przy ul. Osiedlowej w Książkach. Zamówienie zostało opublikowane na stronie e-Zamówienia i na platformie zakupowej miniPortal. Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 20 maja 2022 roku.