Szacowanie wartości zamówienia

SIM Nowy Dom informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2022 roku przystąpił do rozpoznania cenowego rynku w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla planowanej inwestycji w m. Sokoligóra, gmina Golub-Dobrzyń. Oferty są przyjmowane do dnia 8 kwietnia 2022r.