Otwarcie biura Spółki SIM Nowy Dom sp z o.o.

W dniu 3 marca 2022 roku odbyło się oficjalne otwarcie biura Spółki SIM Nowy Dom.  Siedziba Spółki znajduje się w Wąbrzeźnie przy ulicy Grudziądzkiej 9.

W uroczystym otwarciu wzięli udział Wspólnicy: Zastępca Burmistrza Miasta Wąbrzeźno Pan Wojciech Trzciński, Wójt Gminy Ryńsk Pan Władysław Łukasik, Burmistrz Miasta Golub-Dobrzyń Pan Mariusz Piątkowski, Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Pan Marek Ryłowicz, Wójt Gminy Książki Pan Krzysztof Zieliński, Wójt Gminy Płużnica Pan Marcin Skonieczka, Wójt Gminy Dębowa Łąka Pan Stanisław Szarowski, Wójt Gminy Lisewo Pan Jakub Kochowicz, Wójt Gminy Radomin Piotr Wolski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kondraciewicz, Sekretarz Rady Nadzorczej Pan Andrzej Wróblewski, Prezes Zarządu Pan Rafał Jasiński oraz Prokurent Pan Zbigniew Ceglarski.

spolka