Zatwierdzenie planu inwestycyjnego na 2022r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z dnia 30.12.2021 zatwierdziło Plan Inwestycyjny SIM Nowy Dom na rok 2022.Wstępne założenia planu zakładają przystąpienie do budowy budynku wielorodzinnego w Gminie Książki oraz rozpoczęcie procesu inwestycyjnego tj. uzgodnienie lokalizacji, koncepcji architektonicznej i dokumentacji projektowej w pozostałych gminach.