Utworzenie spółki SIM Nowy Dom sp. z o.o.

2 grudnia 2021 roku w Wąbrzeźnie dziewięć lokalnych samorządów przystąpiło do podpisania Umowy Spółki, tworząc tym samym Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Nowy Dom sp. z o.o.. Misją organizacji jest tworzenie warunków zapewniających rozwój lokalnego sektora budownictwa mieszkaniowego i możliwości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa.

Udziałowcami spółki są wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego: Miasto Wąbrzeźno, Gmina Ryńsk, Miasto Golub-Dobrzyń, Gmina Golub-Dobrzyń, Gmina Książki, Gmina Płużnica, Gmina Dębowa Łąka, Gmina Lisewo oraz Gmina Radomin.
Głównym zadaniem spółki SIM Nowy Dom będzie budowa mieszkań na wynajem w formule społecznego sektora czynszowego tj. z umiarkowanymi stawkami czynszu. Założenia programu Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa stwarzają lokatorom możliwość skorzystania ze stabilnego najmu mieszkania z opcją jego zakupu na własność i bez konieczności zaciągania kredytu. Inwestycje będą realizowane na terenie każdej z 9 gmin i są skierowane do osób o umiarkowanych dochodach, nieposiadających tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości, a których sytuacja finansowa umożliwia ponoszenie bieżących kosztów utrzymania mieszkania.

Spółka będzie także odpowiedzialna za zarządzanie wybudowanymi budynkami oraz wsparcie i obsługę lokatorów przy wykorzystaniu programów dopłat do czynszów.